student
Jako dom studencki rozumie się nic innego jak klasyczny akademik, który jako pierwszy przychodzi na myśl, gdy mowa o prawdziwie studenckim życiu. Czym się charakteryzuje taka forma studenckiego zakwaterowania? Przygotowaliśmy na ten temat niniejszy artykuł. Domem studenckim nazywa się obiekt mieszkalny, z którego w zdecydowanej większości korzystają studenci wyższych uczelni, jednakże nie tylko. Bardzo często […]